Časté dotazy taiji, taiji https://zkusebniweb2.000webhostapp.com/index.php?option=com_content&view=category&id=35&Itemid=65 Sun, 22 Sep 2019 20:25:18 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management cs-cz Deset důležitých zásad Mistra Yang Cheng Fu https://zkusebniweb2.000webhostapp.com/index.php?option=com_content&view=article&id=97:deset-dleitych-zasad-mistra-yang-cheng-fu&catid=35:aste-dotazy&Itemid=65 https://zkusebniweb2.000webhostapp.com/index.php?option=com_content&view=article&id=97:deset-dleitych-zasad-mistra-yang-cheng-fu&catid=35:aste-dotazy&Itemid=65 přeložil Karel Nuhlíček

 

1. Hlavu drž zpříma, tak aby živost (spirit, duch, shen) mohla dosáhnout vrcholku hlavy. Nepoužívej sílu, což způsobí tuhost krku, dech a krev nemohou volně obíhat. Je nutné mít přirozený pocit plný života. Pokud tato živost nemůže dojít až k vrcholku hlavy, není možné její vylepšování.

2. Nech poklesnout hrudník a povytáhni hřbet. Hrudník se přirozeně uvolní dovnitř, a tak se umožní dechu poklesnout dolů do tan tienu. Nevypínej hrudník. Cchi bys zde zablokoval a horní část těla by ztěžkla. Pata bude příliš lehká a snadno ztratí zakořenění. Povytáhni hřbet a cchi se zde udrží. Uvolněním hrudníku můžeš hřbet povytáhnout a uvolnit tak sílu přes páteř. A nikdo se ti nevyrovná.

3. Uvolni pas. Pas řídí celé tělo. Zvládnutím uvolnění pasu tvé nohy získají sílu a dolní část těla bude pevná a stabilní. Změny prázdnoty a plnosti ovládáš otáčením pasu. Říká se, že pozice jsou určovány pasem. Pokud nemáš k dispozici sílu, tak hledej chyby v nohou a v pase.

4. Rozlišuj mezi prázdnotou a plností. Tohle je první věc ze všech v tai ji quanu. Jestliže váha celého těla spočívá na pravé noze, je pravá noha plná, levá je prázdná a naopak. Když zvládneš rozlišovat plnost a prázdnotu, pak jsi schopen se otáčet lehce bez použití síly.

5. Nech poklesnout ramena a lokty. Ramena tak budou úplně uvolněná a otevřená. Pokud nezvládneš uvolnění a poklesnutí, obě ramena budou tuhá. Cchi bude proudit jimi nahoru a celé tělo nebude moci získat sílu. Nechat poklesnout lokty znamená, že lokty míří dolů a jsou uvolněné. Pokud se lokty zvednou, pak ramena nemohou poklesnout a ty nejsi schopen odhazovat lidi daleko. Toto odhození se pak podobá přerušované síle z vnějších stylů.

6. Používej mysl a ne sílu. Klasických textech tai ji quanu se říká: “Vše spočívá na použití mysli a ne síly“. Při cvičení tai ji quanu je celé tělo uvolněné. Nedovol, aby v tvých žilách, kostech a šlachách zůstal gram síly – abys byl tuhý. Pak budeš hbitý se schopností změny. Budeš schopen se volně a snadno otáčet. Pokud tomu nevěříš, jak se chceš zlepšovat? Tělo je protkáno meridiány stejné jako zem stružkami a potůčky. Nejsou-li překážky, voda může téct. Nejsou-li meridiány uzavřeny, cchi prochází. Pokud celé tělo má tvrdou sílu a ta vyplní meridiány, pak cchi a krev stojí a otáčení není jemné a hbité. Stačí zatáhnout za jeden vlásek a celé tělo ztrácí svou rovnováhu. Pokud použiješ mysl a ne sílu, pak mysl jde tam kam má a cchi ji následuje. Cchi a krev cirkuluje. Pokud takhle cvičíš každý den a nepřestáváš pak, po dlouhé době, získáš opravdovou vnitřní sílu. V klasických textech tai ji quanu říkají, že pokud jsi absolutně uvolněný, pak jsou tvé schopnosti v tai ji quanu absolutně dobré, tvé ruce jsou jako ocelové obalené bavlnou a tělo je velmi těžké. Oproti tomu ti, kteří cvičí vnější styly, když použijí sílu, tak je zřejmá a pokud ji nepoužijí, tak jsou zas příliš lehcí a nezakořenění. Jejich vnitřní a vnější síla se navzájem brzdí. Síla z vnějších stylů se snadno odvádí a nemá hodnotu.

7. Propoj vrch a spodek. V klasických textech se uvádí, že pohyb musí být zakořeněn v chodidlech, uvolňován přes nohy, řízen pasem a projevuje se v prstech. A tak to je. Když ruce, pas a nohy se pohybují společně, oči následují. Pokud se jedna část nepohybuje, celé tělo je rozhozené.

8. Slaď vnitřní a vnější. Hlavní věc při cvičení tai ji quanu je duchovní energie (shen). Proto se říká, že duch (shen) poroučí a tělo poslouchá. Pokud dokážeš pozvednout ducha, pak tvé pohyby jsou přirozeně hbité. Postoje dodržují princip plnosti a prázdnoty, otevření a zavření. Tomu říkáme, že nejen nohy a ruce jsou otevřené, ale i mysl je otevřená a zavření neznamená pouze, že nohy a ruce jsou zavřené, ale i mysl se uzavře. Když dokážeš sladit vnitřní a vnější, pak je celek úplný.

9. Vše navzájem propoj a nepřerušuj. Ve vnějších stylech je vnitřní síla podřízena hrubé vnější síle a proto je omezená. Rozpojuje se a spojuje. Během rozpojení je stará síla vyčerpaná a nová ještě není k dispozici. V těchto okamžicích je velmi jednoduché získat výhodu. Tai ji quan používá mysl a ne sílu. Od počátku ke konci je nepřetržitá. Je kruhová a neustálá. Otáčí se a nemá žádné hranice. V původních klasických textech se uvádí, že se neustále převaluje jako velká řeka a cirkulace vnitřní síly je jako odmotávání hedvábné nitě. To všechno pojednává o vzájemném propojení.

10. Hledej klid v pohybu. Vnější styly považují poskakování za dobré a používají veškerou svou energii. Díky tomu, je každý po cvičení unaven. Tai ji quan používá k řízení pohybu klid. Ačkoliv se pohybuješ, je zde i nehybnost. Proto je při cvičení formy pomalý pohyb lepší. Když je pomalý, pak nádech a výdech je dlouhý a hluboký a cchi může poklesnout do tan tienu. Čímž přirozeně nenastanou při cvičení zranění díky překrvení žil. Tohle vše by ses měl pečlivě snažit pochopit. Pak získáš opravdový význam.]]>
nuhlicek.karel@gmail.com (Administrator) Časté dotazy Mon, 03 Aug 2009 15:51:47 +0000
Jak máme znalosti vylepšovat? https://zkusebniweb2.000webhostapp.com/index.php?option=com_content&view=article&id=64:jak-mame-znalosti-vylepovat&catid=35:aste-dotazy&Itemid=65 https://zkusebniweb2.000webhostapp.com/index.php?option=com_content&view=article&id=64:jak-mame-znalosti-vylepovat&catid=35:aste-dotazy&Itemid=65 Pokud chceme být v Tai Ji Quan dobří, musíme dodržovat pravidla po celou dobu, cvičit všechny pohyby přirozeně a pohodlně. Pokud tak necvičíme nemá Tai Ji Quan na tělo žádný vliv.
Časem se všechno stane přirozené. Potom co se naučíme pohyby, měli bychom začít studovat a chápat některé z principů, které Tai Ji Quan obsahuje.
Jediné co to chce je cvičit. Říká se, že pokud sestavu zacvičíme tisíckrát, tak se principy začnou objevovat. K tomu abychom naše Tai Ji Quan vylepšovali potřebujeme následující:
Více myslet: používejte hlavu na to, abyste přišli na to proč se dělají pohyby zrovna tímto způsobem
Více se ptejte: Ptejte se na všechno co vás napadne
Více pozorujte: Pozorujte ostatní lidi při cvičení a berte si, co je pro vás dobré
Více cvičte: Jediná cesta která vede k naučení je cvičení a ne mluvení o cvičení.]]>
nuhlicek.karel@gmail.com (Administrator) Časté dotazy Sun, 02 Aug 2009 21:39:08 +0000
Proč na začátku tak bolí nohy? https://zkusebniweb2.000webhostapp.com/index.php?option=com_content&view=article&id=63:pro-na-zaatku-tak-boli-nohy&catid=35:aste-dotazy&Itemid=65 https://zkusebniweb2.000webhostapp.com/index.php?option=com_content&view=article&id=63:pro-na-zaatku-tak-boli-nohy&catid=35:aste-dotazy&Itemid=65 nuhlicek.karel@gmail.com (Administrator) Časté dotazy Sun, 02 Aug 2009 21:38:35 +0000 Proč si nejsme schopni pamatovat sestavu? https://zkusebniweb2.000webhostapp.com/index.php?option=com_content&view=article&id=62:pro-si-nejsme-schopni-pamatovat-sestavu&catid=35:aste-dotazy&Itemid=65 https://zkusebniweb2.000webhostapp.com/index.php?option=com_content&view=article&id=62:pro-si-nejsme-schopni-pamatovat-sestavu&catid=35:aste-dotazy&Itemid=65 ]]> nuhlicek.karel@gmail.com (Administrator) Časté dotazy Sun, 02 Aug 2009 21:37:34 +0000 Podle čeho určujeme, že pozice je správná? https://zkusebniweb2.000webhostapp.com/index.php?option=com_content&view=article&id=61:podle-eho-urujeme-e-pozice-je-spravna&catid=35:aste-dotazy&Itemid=65 https://zkusebniweb2.000webhostapp.com/index.php?option=com_content&view=article&id=61:podle-eho-urujeme-e-pozice-je-spravna&catid=35:aste-dotazy&Itemid=65 Snížit lokty a uvolnit ramena
Pokrčit kolena, aby se srovnaly s rameny
Ruce příliš nenatahovat
Hlavu udržovat vzpřímenou a oči se dívají přímo vpřed]]>
nuhlicek.karel@gmail.com (Administrator) Časté dotazy Sun, 02 Aug 2009 21:36:58 +0000
Na co se má začátečník soustředit? https://zkusebniweb2.000webhostapp.com/index.php?option=com_content&view=article&id=60:na-co-se-ma-zaatenik-soustedit&catid=35:aste-dotazy&Itemid=65 https://zkusebniweb2.000webhostapp.com/index.php?option=com_content&view=article&id=60:na-co-se-ma-zaatenik-soustedit&catid=35:aste-dotazy&Itemid=65 Správný postoj: musíme zvládnout tělo, ruce a pozici.
Kruhové pohyby: musíme si uvědomit, že v každý pohyb v Tai Ji Quan je složen s malých a velkých kruhových pohybů.
Lehkost: každý pohyb provádíme s lehkostí, hlavně kroky, přesuny hmotnosti a tlačení rukou dopředu
Pomalost: abychom zajistili kontrolu pohybů a soustředění musíme cvičit pomalu
Rovnoměrný pohyb: pohyby provádíme stále stejnou rychlostí a udržujeme kolena ohnutá, abychom zajistili stejnou výšku těžiště po celou dobu pohybu.
Rovnováha: po celou sestavu pohybujeme rukama rovnoměrně a navíc hmotnost musí být na jedné noze dokud nedošlápneme druhou nohou.]]>
nuhlicek.karel@gmail.com (Administrator) Časté dotazy Sun, 02 Aug 2009 21:36:21 +0000
Je Tai Ji Quan jen pro starší lidi? https://zkusebniweb2.000webhostapp.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59:je-tai-ji-quan-jen-pro-stari-lidi-&catid=35:aste-dotazy&Itemid=65 https://zkusebniweb2.000webhostapp.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59:je-tai-ji-quan-jen-pro-stari-lidi-&catid=35:aste-dotazy&Itemid=65 nuhlicek.karel@gmail.com (Administrator) Časté dotazy Sun, 02 Aug 2009 21:35:47 +0000 Jak bych měl začít se cvičením Tai Ji Quan? https://zkusebniweb2.000webhostapp.com/index.php?option=com_content&view=article&id=58:jak-bych-ml-zait-se-cvienim-tai-ji-quan&catid=35:aste-dotazy&Itemid=65 https://zkusebniweb2.000webhostapp.com/index.php?option=com_content&view=article&id=58:jak-bych-ml-zait-se-cvienim-tai-ji-quan&catid=35:aste-dotazy&Itemid=65 Pak se uč všechny pozice a zvládni nejprve jednu a pak další. Uč se jak pohybovat rukama a nohama ve spojení s přenášením hmotnosti.
A potom, co se naučíš jednotlivé pohyby, začni je vylepšovat tak, aby byly jemné, kruhové, vyvážené a koordinované s třemi lidskými cennostmi: myslí, silou a duchem.
Potom co dokončíš tyto tři body, tak jsi dosáhl úrovně začátečníka v tréninku Tai Ji Quan.]]>
nuhlicek.karel@gmail.com (Administrator) Časté dotazy Sun, 02 Aug 2009 21:34:48 +0000
Je vhodné při cvičení pojmy Yin/Yang zdůrazňovat? https://zkusebniweb2.000webhostapp.com/index.php?option=com_content&view=article&id=57:je-vhodne-pi-cvieni-pojmy-yinyang-zdrazovat&catid=35:aste-dotazy&Itemid=65 https://zkusebniweb2.000webhostapp.com/index.php?option=com_content&view=article&id=57:je-vhodne-pi-cvieni-pojmy-yinyang-zdrazovat&catid=35:aste-dotazy&Itemid=65 Jakmile tohle nastane, začneme více upřednostňovat celek. Dobrý celek je tak dobrý, jak jeho části. Abychom prováděli správně sestavu musíme cvičit jednotlivé pohyby každý zvlášť. Po té, co zvládneme plnost a prázdnotu, tak vylepšíme pohyblivost, zvládnutím otevření a zavření vylepšíme praktické využití pohybů, a tak dál.]]> nuhlicek.karel@gmail.com (Administrator) Časté dotazy Sun, 02 Aug 2009 21:33:54 +0000 Kde najdeme Yin/Yang v Tai Ji Quan? https://zkusebniweb2.000webhostapp.com/index.php?option=com_content&view=article&id=56:kde-najdeme-yinyang-v-tai-ji-quan&catid=35:aste-dotazy&Itemid=65 https://zkusebniweb2.000webhostapp.com/index.php?option=com_content&view=article&id=56:kde-najdeme-yinyang-v-tai-ji-quan&catid=35:aste-dotazy&Itemid=65 Můžeme si všimnout, že se nemůžeme při cvičení sestavy soustředit na jednu oblast, ale provádět každý pohyb jako celek a tak také zvládnout celou sestavu. Yin/Yang je pojem, který se vztahuje k celku ne k jednotlivým částem. Tak například v pohybu „Opraš koleno a ukroč“ ruka, která tlačí dopředu je Yang a druhá, která oprašuje dole koleno je Yin. Jestliže porozumíme pojmu Yin/Yang nebudeme tlačit rukou příliš dopředu, což by mělo za následek, že se tělo moc nakloní. Díky porozumění těmto pojmům zajistíme si správné postoje po celou dobu.]]> nuhlicek.karel@gmail.com (Administrator) Časté dotazy Sun, 02 Aug 2009 21:33:19 +0000